Foredrag med Lotus Turell

Dato:5. sep. 2017
Tidspunkt:19:00
Arrangement afviklet

Om at være barn i en familie med alkoholmisbrug

Lotus Turell er vokset op i en familie med kærlighed, dannelse, frisind og værdier. Men også med massivt alkoholmisbrug og omsorgssvigt, som der ikke blev grebet ind overfor. Først da hun var 23 år, rakte hun selv ud efter hjælp. I dette gribende foredrag inddrager Lotus Turell andre cases end hendes egen og faktaprogrammerne ”Lotus og den fulde sandhed”.

Foredraget fortæller om, hvordan børnelivet er i et hjem med et skjult alkoholmisbrug; hvad de pæne børns særlige vilkår består i, hvilke strategier Lotus som barn brugte for ikke at blive set, hvad det har af konsekvenser for familielivet og alle familiens medlemmer at leve med et alkoholmisbrug, hvorfor det er svært at få hjælpen frem til pæne børn og familier, hvordan vi spotter udsatte børn fra pæne hjem? Og hvori den gode hjælp til børnene og deres forældre består? Samt ikke mindst hvilke barrierer, der står i vejen for, at hjælpen kan nå frem?

I foredraget fortæller Lotus også om, hvad der var hendes vendepunkt, og hvordan hun har skabt balance og trivsel i livet som voksen.

Hvis du har sæsonkort til teatret, har du fri adgang til foredraget. Blot skal du huske at booke din 0-kroners billet her på siden. Vi gør opmærksom på, at vi har et begrænset antal pladser til denne event, hvorfor vi opfordrer til, at du hurtigst muligt reserverer din plads.

Arrangementet er støttet med midler fra Kulturelt Samråd Hernings kvikpulje.

cropped-Kulturelt-Samråd-Herning-lille-logo-768x230