Team Teatrets bestyrelse

  • Finn Jakobsen, formand
  • Vibeke Lundbo, næstformand
  • Bo Jensen, medlem
  • Jens H. Jensen, medlem
  • Kristina Taaning, medlem
  • Morten Birk, medarbejderrepræsentant
  • Ingrid Preisler, suppleant
  • Tine Lundsgaard-Leth, suppleant
  • Marianne Bjørn, (V) kommunalt udpeget
  • Lone Nielsen, (A) kommunalt udpeget