Generalforsamling i Foreningen Team Teatret

Bestyrelsen i Foreningen Team Teatret indkalder i henhold til vedtægternes § 15 til foreningens ordinære generalforsamling, som afholdes tirsdag 29. september 2015 kl. 17.00 på Team Teatret, Østergade 32, 7400 Herning.

Dagsorden jf. vedtægterne:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning ved formand Finn Sten Jakobsen
  3. Ledelsens beretning ved teaterleder Dorthe S. Bébe
  4. Godkendelse af regnskab
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Fastsættelse af kontingent for sæsonen 2016-2017
  7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter
  8. Eventuelt

 

Efter generalforsamlingen byder foreningen på lidt mad, og som afslutning på aftenen er der mulighed for at se forestillingen Rose. Da der kun er 120 pladser til selve forestillingen, fordeles disse billetter efter først til mølle-princippet.

 

Af hensyn til spisning og teaterbilletter er tilmelding nødvendig senest 22. september kl. 14. Du kan tilmelde dig generalforsamlingen ved at trykke her eller ringe i teatrets åbningstid.

 

Hvis du ikke har betalt dit medlemskab endnu, kan du gøre det på dagen fra kl. 16.00 til kl. 17.00.