Velbekomme! har premiere 19. september

Se Anders Cornelius Zoffmann i kraftpræstation

På torsdag den 19. september har vi premiere på Velbekomme! – en dansk oversættelse af Sibylle Bergs roste forestilling, der opføres som monolog med Anders Cornelius Zoffmann alene på scenen. Peter Dupont Weiss har oversat stykket, og det er også Peter, der instruerer.

Du kan se et par billeder fra forestillingen herunder.

 

Generalforsamling

Mandag den 30. september kl. 18.30 er der generalforsamling i Foreningen Team Teatret. Alle medlemmer modtager en indkaldelse på email, og der kommer også en annonce i Herning Folkeblad.

GENERALFORSAMLING
Bestyrelsen i Foreningen Team Teatret indkalder i henhold til vedtægternes §15 til foreningens ordinære generalforsamling, som afholdes mandag den 30. september kl. 18.30 på Team Teatret, Østergade 32, 7400 Herning.
Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning ved formand Finn Jakobsen
3. Ledelsesberetning ved teaterleder Dorthe Bébe
4. Godkendelse af regnskab
5. Behandling af indkomne forslag
6. Fastsættelse af kontingent for sæsonen 2020/2021
7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
8. Eventuelt
Efter generalforsamlingen kan du opleve Teater Vestvoldens anmelderroste forestilling Taxa Fortællinger. På scenen står Sevik Perl, der både er skuespiller og taxachauffør. Sevik Perl har som skuespiller medvirket i en række tv-serier og film, blandt andet Fasandræberne og Du forsvinder. Bag rattet har han mødt masser af mennesker, der har haft lyst til at dele netop deres historie. Her sætter han dramatisk liv til de almindelige menneskers ualmindelige historier.
Foreningen Team Teatret er vært ved lidt natmad som afslutning på arrangementet.
Tilmelding skal ske til Team Teatret på tlf. 9712 5577 eller på susanne@teamteatret.dk senest onsdag d. 25. september kl. 14.00.
Vel mødt / Bestyrelsen
UDDRAG FRA FORENINGEN TEAM TEATRETS VEDTÆGTER: ”Forslag fra medlemmerne skal indgives skriftligt til teaterlederen senest 10 dage før generalforsamlingen. Forslag om medlemmer til bestyrelsen kan dog fremsættes under generalforsamlingen. På generalforsamlingen afgøres ethvert spørgsmål ved almindelig stemmeflerhed bortset fra vedtægtsændring og beslutning om foreningens opløsning, se § 19. Hvert medlem har 1 stemme. Nye medlemmer opnår dog først valgret og valgbarhed på generalforsamlinger 1 måned efter indmeldelse i foreningen og betaling af kontingent. For at kunne afgive stemme skal man have betalt sit kontingent og være noteret på medlemslisten. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.”