Organisationsændring skal give luft og udsyn

Team Teatret er i stadig udvikling. Medarbejderskaren vokser og teatret knopskyder med teaterskole, netværksprojekter og nye formater. Alt det fungerer bedst, når basen er i orden. Derfor har teatret ønsket en organisationsændring, hvor opgaver forankres i fagligt funderede teams. Hvert team ledes af en teamleder, hvis opgave er at fokusere teamets indsats både på egen faglighed og på arbejdet i projekter, der oftest går på tværs af hele organisationen.

Teatret får på denne måde tre teamledere med Amalie Mose Klitgaard som leder af Udvikling og læring og Andreas Carlsen som produktionsleder og teamleder for Drift og produktion.

Den tredje leder er for teamet Salg og økonomi, hvor Lisbet Gormsen til nytår sætter sig i stolen. Her skal hun arbejde sammen med eventkoordinatoren og den PR-ansvarlige og have det daglige ansvar for teatrets økonomi og administration.

Lisbet Gormsen har i mange år været kulturchef i Holstebro Kommune, men begyndte i sin tid sin karriere som bibliotekar i Herning.

”Med Lisbet Gormsen får vi en enorm kapacitet på kulturområdet. Lisbet har kulturlivets regler og rammebetingelser på rygraden, hun har stor ledererfaring, og hun har arbejdet med kulturøkonomi i mange år. Lisbet brænder for kulturlivet, og jeg ved, at vi vil få gavn af den store erfaring hun har,” siger teaterleder Dorthe Bébe.

Lisbet Gormsens tiltrædelse på Team Teatret markerer også en modernisering i administrationen, hvor bogholderiet bliver digitaliseret.

Med den nye teamstruktur ruster teatret sig til en fremtid med store forventninger til udvikling og nytænkning, samtidig med at teatret skal navigere i de voksende administrative udfordringer og nye kommunikationsmetoder.

Udover de tre teams rummer teatrets nye organisation et fjerde team, nemlig teamet Kunst, som ledes af teaterleder Dorthe Bébe. Med basen på plads i de tre øvrige teams får teaterleder Dorthe Bébe i endnu højere grad mulighed for at kunne rette blikket mod fremtidige forestillinger og visioner for teatret og fokusere på sit arbejde med teatrets ensemble af skuespillere.