Team Teatret, helhedsplanen Plads Til Forskel og UngHerning er gået sammen om et kulturprojekt, der skal styrke unge på Holtbjerg.

Otte steder i landet er udvalgt af kulturministeriet til at få del i ministerens projekt Kulturbroen, og et af dem er Holtbjerg-området i Herning.

Team Teatret, Ung Herning og helhedsplanen Plads Til Forskel har sammen skabt et projekt, der bruger scenekunstens virkemidler til at give unge fra et udsat boligområde en række nye kompetencer.

Kulturminister Mette Boch ønsker at bruge kulturen til at bygge bro mellem sociale og kulturelle skel og danne nye fællesskaber, og det er netop med det formål, at de tre lokale aktører har skabt projektet på Holtbjerg. Kulturministeriet har afsat en pulje på 3,7 millioner kroner, og af dem har Herning-tiltaget fået 428.350 kr.

Projektet henvender sig først og fremmest til unge i boligområdet Holtbjerg, ikke mindst fordi de unge i området ikke i særlig høj grad benytter de kulturelle tilbud i Herning Kommune. Projektet har fået navnet TEAM PEACE, der står for Performance, Events, Arts, Culture, Evolvement. Der er altså tale om et forløb, hvor unge kommer til at arbejde med scenekunst og optræden, men også med at skabe events og med personlig udvikling.

”På Team Teatret har vi de seneste tre år haft huskunstnerprojekter, hvor vi har set, hvor meget mødet med scenekunst kan give elever fra Folkeskolens overbygning. De får tilliden til at stille sig frem og præsentere noget, og de får redskaber, der styrker deres personlige udvikling og følelsen af fællesskab. Det er med den erfaring, at vi er sikre på, at vi har noget godt at byde på,” siger teaterleder Dorthe Bébe.

I samarbejdet med både helhedsplanen og UngHerning vil Team Teatret tilbyde workshops, hvor unge lærer at arbejde med scenekunst, og hvor de får erfaring med at skabe events.

Efter det første halve år med workshops, bliver tilbuddet udbudt som halvårs forløb. Begge muligheder kommer ud til alle kommunens unge gennem UngHerning, for ud over de unge på Holtbjerg, skal unge i resten af Herning Kommune også have muligheden. Det er nemlig et af målene med projektet, at unge mødes på tværs af baggrund og vilkår og får mulighed for at spejle sig i jævnaldrendes kår og perspektiver på livet.

De unge bliver undervist i performative, kreative og produktive fag, og projektet skal udvikle dem til aktive, demokratiske medborgere. På den baggrund skal de lære at udfolde deres eget potentiale i deres lokalområde og på den måde være med til at skabe en positiv forandring, både for dem selv, og for samfundet omkring dem.