Team Teatrets bestyrelse

  • Finn Jakobsen, formand
  • Vibeke Lundbo, næstformand
  • Bo Jensen, medlem
  • Jens H. Jensen, medlem
  • Kristina Taaning, medlem
  • Kristina Kalhøj Sønderup, medlem
  • Susanne Johannsen, medarbejderrepræsentant
  • Ingrid Preisler, suppleant
  • Ernst B. Knudsen, (C) kommunalt udpeget
  • John Thomsen, (V) kommunalt udpeget