Team Teatrets historie er et stykke kulturelt, lokal historie fra egnen omkring Herning. Med en historie, som strækker sig over fem årtier, har Team Teatret et solidt, historisk fundament.

1965
Kulturelt Samråd grundlægges. De første forestillinger vises på Herning Teater.

1967-68
Teatertruppen Team – der udsprang af det aarhusianske avantegarde-teater Vestergade 58 – flytter ind i den gamle Fotorama-bygning i Jyllandsgade i august 1968. Det sker som resultat af et samarbejde med den lokale teaterforeningsformand K. O. Jensen.

Åbningsforestilling: “Picnic”.

1969
Teams første børneforestilling på turné “Hjælp, hvad er det dog, der sker” bliver en stor succes.

1970
Teams medlemmer splittes mellem dem, der vil bevare gruppeteatret, og dem, der ønsker et ensembleteater. Det ender med et brud.

1971
Andelsselskabet Team Teatret amba stiftes – med skuespillerne som andelshavere. Team Teatret beslutter, at det fremover kun vil samarbejde med Herning Teater om eksempelvis børneteaterturnéer.

1973
Team Teatrets forestillinger tager i højere grad afsæt i egnen og de lokale forhold. Der bliver dog stadig opført stykker af politisk karakter, hvilket giver teatret en uforudsigelig profil. Mange på egnen opfatter teatret som venstreorienteret og ønsker at mindske eller helt fjerne den økonomiske støtte til teatret.

1977
Foreningen “Hjælp Team” dannes. Formålet er at hjælpe Team Teatret med at dække et voksende underskud og oplyse om teatrets eksistens. Der afholdes en række “støttearrangementer” for teatret.

1979

Team Teatret flytter til den gamle gymnastiksal i Bethaniagade.

1980
Vedtagelsen af Egnsteaterloven bevirker, at kommunerne får det økonomiske ansvar for egnsteatrene. For Team Teatret betyder det nedskæringer i den offentlige økonomiske støtte og dermed en halvering af skuespillerstaben.

1983
Herning Byråds Skole- og Kulturudvalg stiller Team Teatret det ultimatum enten at tjene underskuddet ind eller lukke.

1984
Team Teatret fyrer sine fastansatte skuespillere og vælger herefter at hyre skuespillere til de enkelte forestillinger. En række tidligere publikumstræffere genopsættes, og der lægges mere vægt på at turnere med forestillingerne.

1986
I samarbejde med Herning Højskole, BUPL og børne- og unge-teatret Punch i Lund holder Team Teatret for første gang børneteaterfestival. Det bliver en gentagen begivenhed igennem en del år. Der gøres op med det kollektivt ledede teater, og Erling Weise ansættes som teaterleder. Der bliver skruet ned for de debatskabende og egnsrelaterede forestillinger, mens der bliver lagt mere vægt på nyskreven og især udenlandsk dramatik og musikforestillinger.

1991
Foreningen Team Teatret erstatter andelsforeningen Team Teatret amba. Gymnastiksalen på Nørregades Skole indrettes til teatersal.

– midten af 1990erne
Repertoiret præges blandt andet af store forestillinger, hvor amatører og professionelle arbejder sammen. Der er desuden eksperimenter med at benytte “alternative scener” som eksempelvis Herning Svømmehal og ishockey-stadion.

1996
Team Teatret genindfører børneteaterfestivalen.

1997
Irene Hagerup tiltræder som teaterleder efter en periode med dårlig økonomi og faldende billetsalg. En af hendes mærkesager er at satse mere på børneteater.

2000
Team Teatret opfører sin første egenproducerede børneforestilling “Rejsen”. Samme år fik Team Teatret indfriet sit årelange ønske om at flytte ind i det gamle Hotel Hernings teatersal.

2002
Mikael Helmuth bliver ansat som teaterleder. Han ser det som Team Teatrets fornemmeste opgave at skabe og fortælle en god historie – gerne med overraskelser og musik. Som han siger det: “Vi giver folk noget, de tror, de kender og giver det et skævt vrid”.

2015
Dorthe S. Bebe ansættes som teaterleder, mens Mikael Helmuth fortsætter på teatret som instruktør og skuespiller.