Med udgangspunkt i Dataetisk Råds anbefalinger fra november 2018, anvender Team Teatret data ud fra nedenstående dataetiske kompas. 

Da vi er et teater med ny produceret dramatik, kan enkelte af vores forestillinger virke provokerende, behandle tabuer og italesætte samfunds og kulturmæssige problematiske elementer. Data fra disse forestillinger vil blive behandlet ifølge nedenstående kompas. 

1- Behandling af data skal støtte mennesket i at træffe oplyste og selvstændige valg. Det skal ikke mindske, begrænse eller vildlede menneskets selvbestemmelse. Det enkelte menneske bør have kontrol over egne data, herunder kontrol med hvilke data, der indsamles, hvad de anvendes til og i hvilke sammenhænge. Al behandling af data skal være mest muligt transparent for alle parter.På Team Teatret mener vi at mennesket skal have fuld råderet over egne data og vi følger løbende op på protokoller, sikkerhed og retten til at blive slettet iflg. gældende lovgivning og retningslinjer. 

 

2. Behandling af data må ikke diskriminere på baggrund af etnicitet, seksualitet, køn, socioøkonomisk baggrund, politiske meninger, religion, fagforeningsmedlemskab, genetiske data, biometriske data, handicap eller andre sundhedsrelaterede data. Behandling af data må ikke reproducere fordomme, der marginaliserer og stigmatiserer befolkningsgrupper. Der bør målrettet arbejdes for, at ressourcesvage og udsatte borgere får gavn af den teknologiske udvikling. Der skal sikres mangfoldighed og diversitet i indkøb, udvikling og anvendelse af ny teknologi. 

 

3. Team Teatret mener at behandling af data aldrig må skade det enkelte menneskes integritet, og at mennesket bør have den primære gavn af databehandlingen. Det vil sige, at mennesket skal prioriteres før kommercielle og institutionelle interesser. 

 

4. Det skal være muligt at stille mennesker til ansvar. Det skal i alle led være klart hvem, der er ansvarlig for konsekvenserne for udvikling og anvendelse af data. Det gælder blandt andet udviklere, anvendere, myndigheder, virksomheder, samarbejdspartnere og tredjeparter.
Derfor stræber vi efter at være fuldt opmærksomme på alle dataveje i vores organisation. Disse efterses ved årlige kontroller.